We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Web Bileşenleri

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Custom HTML elements in the new docs.

React ve Web Bileşenleri farklı sorunları çözmek için oluşturulmuştur. React, DOM ile verilerinizi senkronize eden bir bildirimsel kitaplık sunarken, Web Bileşenleri yeniden kullanılabilir bileşenler için güçlü bir kapsülleme sağlar. İkisinin de amaçları birbirini tamamlar. Bir geliştirici olarak, Web Bileşenleri’nde React’i, React’te Web Bileşenleri’ni veya her ikisini de kullanmakta serbestsiniz.

React kullanan çoğu kişi Web Bileşenleri’ni kullanmaz, ancak özellikle Web Bileşenleri kullanılarak yazılmış üçüncü-taraf UI bileşenleri kullanıyorsanız kullanmak isteyebilirsiniz.

Web Bileşenleri’ni React’te Kullanmak

class HelloMessage extends React.Component {
 render() {
  return <div>Hello <x-search>{this.props.name}</x-search>!</div>;
 }
}

Not:

Web Bileşenleri çoğu zaman zorunlu bir API ortaya çıkarır. Örneğin, bir video Web Bileşeni play() ve pause() fonksiyonlarını ortaya çıkarabilir. Bir Web Bileşeni’nin zorunlu API’lerine erişmek için DOM düğümüyle doğrudan etkileşimde bulunmak için bir ref kullanmanız gerekir. Üçüncü-taraf Web Bileşenleri kullanıyorsanız, en iyi çözüm Web Bileşeni’niz için sarıcı olarak çalışacak bir React bileşeni yazmaktır.

Bir Web Bileşeni tarafından yayınlanan olaylar, React render ağacı boyunca uygun bir şekilde yayılmayabilir. Bu olayları React bileşenleriniz içerisinde yönetmek için olay yöneticilerini el ile eklemeniz gerekir.

Yaygın karışıklıklardan biri, Web Bileşenleri’nin “className” yerine “class” kullanmasıdır.

function BrickFlipbox() {
 return (
  <brick-flipbox class="demo">
   <div>front</div>
   <div>back</div>
  </brick-flipbox>
 );
}

React’i Web Bileşenleri’nizde Kullanmak

class XSearch extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  const mountPoint = document.createElement('span');
  this.attachShadow({ mode: 'open' }).appendChild(mountPoint);

  const name = this.getAttribute('name');
  const url = 'https://www.google.com/search?q=' + encodeURIComponent(name);
  const root = ReactDOM.createRoot(mountPoint);
  root.render(<a href={url}>{name}</a>);
 }
}
customElements.define('x-search', XSearch);

Not:

Sınıfları Babel ile dönüştürürseniz, bu kod çalışmayacaktır. Sorun için bu konuya bakınız. Bu sorunu düzeltmek için web bileşenlerinizi yüklemeden önce custom-elements-es5-adapter ekleyin.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle