We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Portal'lar

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Portal’lar, üst bileşenin DOM hiyerarşisinin dışında bulunan bir DOM düğümüne alt eleman render etmek için üstün bir yol sağlar.

ReactDOM.createPortal(child, container)

İlk argüman (child) bir eleman, dize veya fragment gibi render edilebilir herhangi bir React alt elemanıdır. İkinci argüman (container) bir DOM elemanıdır.

Kullanım

Normal olarak, bir elemanı bir bileşenin render metodundan döndürdüğünüzde, En yakın üst düğümün alt elemanı olarak DOM’a yerleştirilir:

render() {
 // React yeni bir div oluşturur ve içine alt elemanları render eder
 return (
  <div>   {this.props.children}
  </div> );
}

Bununla birlikte, bazen bir alt elemanı DOM üzerinde farklı bir yere yerleştirmek için kullanışlıdır:

render() {
 // React yeni bir div *oluşturmaz*. Alt elemanı `domNode` içine render eder.
 // `domNode` DOM üzerindeki konumuna bakılmaksızın, herhangi bir geçerli DOM düğümüdür.
 return ReactDOM.createPortal(
  this.props.children,
  domNode );
}

Portal’lar için tipik bir kullanım durumu, bir ana bileşenin overflow: hidden veya z-index stiline sahip olması, fakat alt elemanı kapsayıcısından görsel olarak “çıkarmanız” gerektiğindedir. Örneğin; dialog’lar, hovercard’lar ve tooltip’ler.

Not:

Portal’lar ile çalışırken, klavye odağını yönetmenin çok önemli olduğunu unutmayın.

Modal dialog’ları için, WAI-ARIA Modal Oluşturma Pratiklerine uygun şekilde herkesin onlarla etkileşim kurabildiğinden emin olun.

CodePen’de Deneyin

Portal’lar Üzerinden Olay Kabarcıklandırma

Bir portal DOM ağacında herhangi bir yerde olsa bile, her şekilde normal bir React alt elemanı gibi davranır. Context gibi özellikler, alt elemanın bir portal olup olmadığına bakılmaksızın tam olarak aynı şekilde çalışır, çünkü portal DOM ağacındaki konumundan bağımsız olarak hala React ağacında bulunur.

Bu örnek olay kabarcıklandırma içerir. Bir portal’ın içinden tetiklenen bir olay, bu elemanlar DOM ağacında üst elemanı olmasa bile, içinde bulunduğu React ağacındaki üst elemanlara yayılır. Aşağıdaki HTML yapısını varsayarak:

<html>
 <body>
  <div id="app-root"></div>
  <div id="modal-root"></div>
 </body>
</html>

#app-root içinde bulunan bir Parent bileşeni, kardeş eleman olan #modal-root üzerinden kabarcıklanan yakalanmamış bir olayı yakalayabilecek.

// Bu iki kapsayıcı DOM üzerinde kardeştir (yani yan yana bulunur)
const appRoot = document.getElementById('app-root');
const modalRoot = document.getElementById('modal-root');

class Modal extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.el = document.createElement('div');
 }

 componentDidMount() {
  // Portal elemanı, Modal'ın alt elemanları
  // oluşturulduktan sonra DOM ağacına eklenir,
  // bu alt elemanların ayrı bir DOM düğümünde oluşturulduğu anlamına gelir.
  // Bir alt bileşen oluşturulduğunda çabucak DOM ağacına
  // bağlanmayı gerektirirse, örneğin DOM düğümünü ölçmek için,
  // veya üstten gelen bir 'autoFocus' kullanıyorsa,
  // Modal'a state ekleyin ve alt elemanları yalnızca
  // DOM ağacına Modal eklendiğinde render edin.
  modalRoot.appendChild(this.el);
 }

 componentWillUnmount() {
  modalRoot.removeChild(this.el);
 }

 render() {
  return ReactDOM.createPortal(   this.props.children,   this.el  ); }
}

class Parent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {clicks: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {  // Bu, Child içinde bulunan butona tıklandığında tetiklenir,  // buton DOM üzerinde doğrudan üste bağlı olmamasına rağmen  // Parent'in state'ini günceller.  this.setState(state => ({   clicks: state.clicks + 1  })); }
 render() {
  return (
   <div onClick={this.handleClick}>    <p>Tıklama sayısı: {this.state.clicks}</p>
    <p>
     Butonun onClick yöneticisi ile
     birlikte div alt elemanı olmadığını
     gözlemlemek için tarayıcınızın
     geliştrici konsolunu açın.
    </p>
    <Modal>     <Child />    </Modal>   </div>
  );
 }
}

function Child() {
 // Bu butondaki click olayı en üst elemana kabarcıklanır (çıkar), // çünkü tanımlanmış bir 'onClick' özelliği yok return (
  <div className="modal">
   <button>Tıkla</button>  </div>
 );
}

const root = ReactDOM.createRoot(appRoot);
root.render(<Parent />);

CodePen’de Deneyin

Bir üst bileşende bir portal’dan kabarcıklanan bir olayı yakalamak, doğal olarak portal’lara bağımlı olmayan daha esnek soyutlamaların geliştirilmesine izin verir. Örneğin, bir <Modal /> bileşeni render ederseniz, üst eleman portal’lar kullanılarak uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın olaylarını yakalayabilir.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle