We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

React Without ES6

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Normalde bir React bileşenini düz JavaScript sınıfı olarak tanımlarsınız:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Merhaba, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Henüz ES6 kullanmıyorsanız, sınıf yerine create-react-class modülünü kullanabilirsiniz:

var createReactClass = require('create-react-class');
var Greeting = createReactClass({
 render: function() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
});

ES6 sınıflarının çalışma şekli bir kaç istisna dışında createReactClass()‘a benzer.

Varsayılan Prop’ları Tanımlama

Fonksiyonlarda ve ES6 sınıflarında defaultProps, bileşenin kendisinde özellik olarak tanımlanır.

class Greeting extends React.Component {
 // ...
}

Greeting.defaultProps = {
 name: 'Mary'
};

createReactClass() ile birlikte obje iletilen bir getDefaultProps() fonksiyonu tanımlamanız gerekir.

var Greeting = createReactClass({
 getDefaultProps: function() {
  return {
   name: 'Mary'
  };
 },

 // ...

});

Başlangıç State’ini Ayarlamak

ES6 sınıflarında, başlangıç state’inizi constructor içindeki this.state‘e atayarak tanımlayabilirsiniz.

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: props.initialCount};
 }
 // ...
}

createReactClass() ile birlikte, başlangıç state’inizi döndüren ayrı bir getInitialState metodu sağlamanız gerekir.

var Counter = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {count: this.props.initialCount};
 },
 // ...
});

Autobinding

ES6 sınıfı olarak kullanılan React bileşenlerinde metodlar, normal ES6 sınıflarındaki mantığın aynısını kullanırlar. Yani nesne ile this‘i otomatik olarak ilişkilendirmezler. Constructor’da açık bir şekilde .bind(this) kullanmanız gerekir.

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Merhaba!'};
  // Bu satır önemli!
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  alert(this.state.message);
 }

 render() {
  // `this.handleClick` bağlı olduğu için olay yöneticisi olarak kullanabiliriz.
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Merhaba de
   </button>
  );
 }
}

Tüm metodları ilişkilendirdiği için createReactClass() ile birlikte bunu kullanmak gereksizdir:

var SayHello = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {message: 'Merhaba!'};
 },

 handleClick: function() {
  alert(this.state.message);
 },

 render: function() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Merhaba de
   </button>
  );
 }
});

Yani ES6 sınıfları ile yazmak, olay yöneticileri için biraz daha taslak kod yazmayı gerektirir ama iyi tarafıysa şudur: Büyük uygulamalarda biraz daha iyi performans gösterir.

Eğer taslak kod yazmak size itici geliyorsa, ES2022 Sınıf Özellikleri sözdizimini kullanabilirsiniz.

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Merhaba!'};
 }
 // Burada arrow kullanmak, metodu ilişkilendirir.
 handleClick = () => {
  alert(this.state.message);
 };

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Merhaba de
   </button>
  );
 }
}

Ayrıca başka birkaç tane daha seçeniğiniz bulunmaktadır:

Mixinler

Not:

ES6, hiç mixin desteği olmadan başlatıldı. Bu nedenle, ES6 sınıfları ile React kullandığınızda mixin desteği yoktur.

Aynı zamanda, mixin kullanan kod tabanlarında sayısız sorun bulduk ve yeni kodlarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Bu alan sadece referans için bulunmaktadır.

Bazen çok farklı bileşenler aynı fonksiyonaliteyi paylaşabilirler. Bazen buna kesişen endişe denir. createReactClass bunun için eski mixins sistemini kullanmanıza izin verir.

Sık kullanılan durumlardan biri, bileşenin bir zaman aralığında kendisini güncellemek istemesidir. setInterval() kullanmak kolaydır ama hafızadan yer kazanmak için ona ihtiyacınız olmadığında zaman aralığını iptal etmek önemlidir. React size bileşenin yaratılmak ya da yok edilmek üzere olduğunu anlamanız için hayat döngüsü metodlarını sağlar. Gelin bileşeniniz yok edildiğinde otomatik olarak temizlenen basit bir setInterval() fonksiyonunu yaratmak için bu metodları kullanan basit bir mixin yazalım.

var SetIntervalMixin = {
 componentWillMount: function() {
  this.intervals = [];
 },
 setInterval: function() {
  this.intervals.push(setInterval.apply(null, arguments));
 },
 componentWillUnmount: function() {
  this.intervals.forEach(clearInterval);
 }
};

var createReactClass = require('create-react-class');

var TickTock = createReactClass({
 mixins: [SetIntervalMixin], // Mixin kullan
 getInitialState: function() {
  return {seconds: 0};
 },
 componentDidMount: function() {
  this.setInterval(this.tick, 1000); // Mixinde metod çağır
 },
 tick: function() {
  this.setState({seconds: this.state.seconds + 1});
 },
 render: function() {
  return (
   <p>
    React {this.state.seconds} saniyedir çalışıyor.
   </p>
  );
 }
});

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('example'));
root.render(<TickTock />);

Eğer bir bileşen birden çok mixin kullanıyor ve birkaç mixini aynı hayat döngüsü metodunda tanımlıyorsa (yani bileşen yok edildiğinde birkaç mixin temizlenmek isteniyorsa), tüm yaşam döngüsü metodlarının çağrılması garanti edilir. Mixin’lerde tanımlanan metodlar, bileşendeki metod çağrılarından sonra listelenen sırayla çalıştırılırlar.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle