We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

CDN Bağlantıları

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Add React to an Existing Project for the recommended ways to add React.

Hem React’e hem de ReactDOM’a CDN üzerinden ulaşılabilir.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>

Yukarıdaki sürümler yalnızca geliştirme amaçlıdır ve yayınlamaya uygun değildir. React’in küçültülmüş ve optimize edilmiş yayınlamaya uygun sürümleri şu adreste mevcuttur:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js"></script>

react‘in ve react-dom‘un belirli bir sürümünü yüklemek için, 18‘i istediğiniz sürüm numarası ile değiştirin.

Neden crossorigin Özelliği?

Bir CDN’den React kullanıyorsanız, crossorigin özelliğini ayarlı tutmanızı öneririz:

<script crossorigin src="..."></script>

Ayrıca, kullandığınız CDN’nin Access-Control-Allow-Origin: * HTTP başlığını ayarladığını doğrulamanızı öneririz:

Access-Control-Allow-Origin: *

Bu, React 16 ve sonraki sürümlerinde daha iyi bir hata yönetme deneyimi sağlar.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle