We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Code-Splitting

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Paketleme

Çoğu React uygulaması, dosyalarını Webpack, Rollup veya Browserify gibi araçlarla “paketler.” Paketleme, içe aktarılan dosyaları işleyip tek bir dosyaya, “paket” haline getirme işlemidir. Daha sonra bu paket, uygulamanın tamamını tek seferde yüklemek için kullanılabilir.

Örnek

Uygulama:

// app.js
import { add } from './math.js';

console.log(add(16, 26)); // 42
// math.js
export function add(a, b) {
 return a + b;
}

Paket:

function add(a, b) {
 return a + b;
}

console.log(add(16, 26)); // 42

Not:

Paketleriniz bundan çok daha farklı gözükecektir.

Eğer Create React App, Next.js, Gatsby ya da benzeri bir araç kullanıyorsanız, uygulamanızı paketleyen bir Webpack kurulumuna sahip olursunuz.

Eğer bu araçlardan birini kullanmıyorsanız, paketleyiciyi kendiniz kurmanız gerekir. Örnek için, Webpack dokümantasyonundan Kurulum ve Başlangıç alanlarına göz atınız.

Kod Bölümleme

Paketleme güzeldir ama uygulamanız büyüdükçe paketiniz de büyür. Özellikle büyük üçüncü parti kütüphaneleri dahil ediyorsanız. Paketinizin boyutunun, uygulamanızın yüklenişini geciktirecek kadar büyük olmaması için paketinize dahil ettiğiniz kodlara göz kulak olmanız gerekir.

Büyük paket boyutlarından kurtulmak için problemin üzerine gitmek ve paketinizi “bölümlemeye” başlamak iyi bir yöntemdir. Kod-Bölümleme, Webpack, Rollup ve Browserify (factor-bundle ile) gibi paketleyicilerin desteklediği, işleyiş süresince dinamik olarak yüklenen birden çok paket yaratmaya yarayan özelliktir.

Uygulamanıza kod bölümlemesi yapmak, kullanıcının anlık olarak ihtiyaç duyduğu şeylerin “lazy yüklenmesine” yardımcı olarak uygulama performansını önemli ölçüde arttırabilir. Uygulamanızdaki toplam kod miktarını azaltmamış olsanız da kullanıcının hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağı kodu yüklemekten kaçınmış ve ilk yükleme sırasında ihtiyaç duyulan kodu azaltmış olursunuz.

import()

Uygulamanıza kod bölümlemeyi getirmenin en iyi yolu dinamik import() sözdiziminden geçer.

Önce:

import { add } from './math';

console.log(add(16, 26));

Sonra:

import("./math").then(math => {
 console.log(math.add(16, 26));
});

Webpack bu sözdizimine denk geldiğinde, uygulamanızda otomatik olarak kod bölümlemeye başlar. Eğer Create React App kullanıyorsanız, bu ayar sizin için halihazırda ayarlanmıştır ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Next.js‘de de desteklenmektedir.

Eğer Webpack ayarlarını kendiniz yapıyorsanız, Webpack’in kod bölümleme rehberini okumayı tercih edebilirsiniz. Webpack ayarınız hayal meyal buna benzeyecektir.

Babel kullanırken, Babel’ın dinamik import sözdizimini çözümleyebildiğinden fakat dönüştürmediğinden emin olmanız gerekmekte. Bunun için @babel/plugin-syntax-dynamic-import‘a ihtiyacınız var.

React.lazy

React.lazy fonksiyonu, dinamik import’u normal bir bileşen gibi render etmeye yarar.

Önce:

import OtherComponent from './OtherComponent';

Sonra:

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));

Bu kod, bileşen ilk render edildiğinde OtherComponent‘ı içeren paketi otomatik olarak yükler.

React.lazy, dinamik import()‘u çağıran bir fonksiyon alır. default ile dışarı aktarılan bir React bileşenini içeren modülü çözümleyen Promise return etmelidir.

Suspense

MyComponent render edildiğinde OtherComponent‘ı içeren modül yüklenmediyse, yüklenmesini beklerken geçirdiğimiz süre içerisinde yükleme göstergesi gibi bir yedek içerik göstermeliyiz. Bu, Suspense bileşeniyle yapılır.

import React, { Suspense } from 'react';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <OtherComponent />
   </Suspense>
  </div>
 );
}

fallback prop’u, bileşenin yüklenmesini beklerken göstermek istediğiniz herhangi bir React elemanını kabul eder. Suspense bileşenini, lazy bileşeninin üstünde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Birden fazla lazy bileşenini tek bir Suspense bileşeni içerisine bile alabilirsiniz.

import React, { Suspense } from 'react';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));
const AnotherComponent = React.lazy(() => import('./AnotherComponent'));

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <section>
     <OtherComponent />
     <AnotherComponent />
    </section>
   </Suspense>
  </div>
 );
}

Avoiding fallbacks

Any component may suspend as a result of rendering, even components that were already shown to the user. In order for screen content to always be consistent, if an already shown component suspends, React has to hide its tree up to the closest <Suspense> boundary. However, from the user’s perspective, this can be disorienting.

Consider this tab switcher:

import React, { Suspense } from 'react';
import Tabs from './Tabs';
import Glimmer from './Glimmer';

const Comments = React.lazy(() => import('./Comments'));
const Photos = React.lazy(() => import('./Photos'));

function MyComponent() {
 const [tab, setTab] = React.useState('photos');
 
 function handleTabSelect(tab) {
  setTab(tab);
 };

 return (
  <div>
   <Tabs onTabSelect={handleTabSelect} />
   <Suspense fallback={<Glimmer />}>
    {tab === 'photos' ? <Photos /> : <Comments />}
   </Suspense>
  </div>
 );
}

In this example, if tab gets changed from 'photos' to 'comments', but Comments suspends, the user will see a glimmer. This makes sense because the user no longer wants to see Photos, the Comments component is not ready to render anything, and React needs to keep the user experience consistent, so it has no choice but to show the Glimmer above.

However, sometimes this user experience is not desirable. In particular, it is sometimes better to show the “old” UI while the new UI is being prepared. You can use the new startTransition API to make React do this:

function handleTabSelect(tab) {
 startTransition(() => {
  setTab(tab);
 });
}

Here, you tell React that setting tab to 'comments' is not an urgent update, but is a transition that may take some time. React will then keep the old UI in place and interactive, and will switch to showing <Comments /> when it is ready. See Transitions for more info.

Hata Sınırları

Eğer diğer modül bir nedenden dolayı yüklenmezse (örneğin, ağ sorunu) hata fırlatacaktır. Güzel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve kurtarmayı yönetmek için bu hataları Hata Sınırları ile işleyebilirsiniz. Hata Sınırı oluşturduktan sonra, ağ sorunu olduğunda hata göstermek için Hata Sınırını lazy bileşenlerinizin üstünde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz.

import React, { Suspense } from 'react';
import MyErrorBoundary from './MyErrorBoundary';

const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));
const AnotherComponent = React.lazy(() => import('./AnotherComponent'));

const MyComponent = () => (
 <div>
  <MyErrorBoundary>
   <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
    <section>
     <OtherComponent />
     <AnotherComponent />
    </section>
   </Suspense>
  </MyErrorBoundary>
 </div>
);

Rota bazlı kod bölümleme

Uygulamanızda nereye kod bölümleme yapacağınıza karar vermek biraz zor olabilir. Paketlerinizi eşit parçalara ayıracak ama kullanıcı deneyimini de engellemeyecek yerler seçtiğinize emin olmalısınız.

Rotalar, başlamak için güzel yerlerdir. Webteki çoğu insan, yüklenmesi biraz zaman alan sayfa geçişlerine alışıktır. Aynı zamanda tüm sayfayı tek seferde yeniden render etme eğiliminiz vardır ki kullanıcınız, aynı anda sayfanın başka bir elemanıyla etkileşime girmesin.

İşte React Router gibi kütüphaneler kullanan uygulamalarda rota bazlı kod bölümlemenin React.lazy ile nasıl kurulabileceğine dair bir örnek.

import React, { Suspense, lazy } from 'react';
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from 'react-router-dom';

const Home = lazy(() => import('./routes/Home'));
const About = lazy(() => import('./routes/About'));

const App = () => (
 <Router>
  <Suspense fallback={<div>Yükleniyor...</div>}>
   <Routes>
    <Route path="/" element={<Home />} />
    <Route path="/about" element={<About />} />
   </Routes>
  </Suspense>
 </Router>
);

İsimlendirilmiş Dışa Aktarımlar

React.lazy şu an için sadece default dışa aktarımları desteklemektedir. İçe aktarmak istediğiniz modül, isimlendirilmiş dışa aktarım kullanıyorsa; onu varsayılan olarak tekrar dışa aktaran aracı bir modül yaratabilirsiniz. Bu, ağaçlanmanın çalışmaya devam etmesini ve kullanılmayan bileşenleri çekmemenizi sağlar.

// ManyComponents.js
export const MyComponent = /* ... */;
export const MyUnusedComponent = /* ... */;
// MyComponent.js
export { MyComponent as default } from "./ManyComponents.js";
// MyApp.js
import React, { lazy } from 'react';
const MyComponent = lazy(() => import("./MyComponent.js"));
Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle