We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Statik Tip Denetlemesi

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Check out React TypeScript cheatsheet for how to use React with TypeScript.

Flow ve TypeScript gibi statik tip denetleyicileri belli türdeki sorunları siz henüz kodunuzu çalıştırmadan belirlerler. Bunun yanı sıra, otomatik tamamlama gibi özellikleri ekleyerek geliştirici iş akışlarını iyileştirirler. Bu yüzden büyük kod tabanları için PropTypes yerine Flow veya TypeScript kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Flow

Flow, JavaScript kodunuz için bir statik tip denetleyicisidir. Facebook’ta geliştirilmiştir ve sıkça React ile birlikte kullanılır. Özel bir tip sözdizimiyle değişkenlerinizi, fonksiyonlarınızı ve React bileşenlerinizi açıklama ve hataları erkenden yakalama şansı verir. Flow’a girişi okuyarak temellerini öğrenebilirsiniz.

Flow’u kullanmak için:

 • Flow’u projenize bağımlılık olarak ekleyin.
 • Flow sözdiziminin derlenmiş koddan ayrıldığından emin olun.
 • Tip açıklamalarını ekleyin ve Flow’u çalıştırarak kodunuzu denetleyin.

Bu maddeleri aşağıda daha detaylı olarak açıklayacağız.

Flow’u Bir Projeye Ekleme

Öncelikle, terminalde proje dizininize gidin. Ardından, aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekecek:

Eğer Yarn kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

yarn add --dev flow-bin

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm install --save-dev flow-bin

Bu komut, Flow’un son sürümünün projenize yüklenmesini sağlar.

Şimdi, bunu terminalde kullanabilmek için flow‘u package.json dosyanızın "scripts" kısmına ekleyin:

{
 // ...
 "scripts": {
  "flow": "flow",  // ...
 },
 // ...
}

Son olarak, aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

Eğer Yarn kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

yarn run flow init

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm run flow init

Bu komut, sizin için commit etmeniz gereken bir Flow ayar dosyası oluşturacaktır.

Flow Sözdiziminin Derlenmiş Koddan Ayrılması

Flow, JavaScript dilini tip açıklamaları için özel bir sözdizimi yardımıyla genişletir. Ancak, tarayıcılar bu sözdiziminden haberdar değildir. Bu yüzden, onun tarayıcıya yollanan JavaScript demetinde yer almadığından emin olmalıyız.

Bunun tam olarak nasıl sağlandığı, JavaScript’i derlemek için kullandığınız araca bağlıdır.

Create React App

Eğer projeniz Create React App ile oluşturulduysa, tebrikler! Flow açıklamaları zaten öntanımlı olarak ayrılmıştır. Bu yüzden sizin bu adımda herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmaz.

Babel

Not:

Bu talimatlar Create React App kullanıcıları için değildir. Create React App özünde Babel kullanıyor olsa da, zaten Flow’u anlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu adımı sadece eğer Create React App kullanmıyorsanız takip ediniz.

Eğer projenizi Babel kullanmak üzere elle ayarladıysanız, Flow için özel bir ön ayar yüklemeniz gerekmektedir.

Eğer yarn kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

yarn add --dev @babel/preset-flow

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm install --save-dev @babel/preset-flow

Ardından, flow ön ayarını Babel ayarlarınıza ekleyin. Örneğin, eğer Babel’i .babelrc ile ayarlıyorsanız, şöyle görünebilir:

{
 "presets": [
  "@babel/preset-flow",  "react"
 ]
}

Bu size Flow sözdizimini kodunuzda kullanma fırsatı tanır.

Not:

Flow, react ön ayarına ihtiyaç duymaz ancak ikisi genellikle birlikte kullanılır. Flow, JSX sözdizimini kendiliğinden anlayabilir.

Diğer İnşa Ayarları

Eğer Create React App veya Babel’den birini kullanmıyorsanırz, flow-remove-types kullanarak tip açıklamalarını kodunuzdan ayırabilirsiniz.

Flow’u Çalıştırmak

Eğer yukarıdaki yönergeleri takip ettiyseniz, Flow’u ilk seferde çalıştırabilmelisiniz.

yarn flow

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm run flow

Şu şekilde bir mesaj görmelisiniz:

No errors!
✨ Done in 0.17s.

Flow Tip Açıklamaları Ekleme

Öntanımlı olarak, Flow yalnız şu açıklamayı içeren dosyaları denetler:

// @flow

Bu, bir dosyanın genellike en üstünde yer alır. Flow’un herhangi bir sorun bulup bulmadığını görmek için, projenizdeki bazı dosyalara eklemeyi ve yarn flow veya npm run flow komutlarını çalıştırmayı deneyin.

Bunun yanında, Flow’u açıklamadan bağımsız olarak tüm dosyaları denetlemeye zorlamanın bir yolu daha var. Bu, eski projeleriniz için biraz fazla olabilir; ancak yeni başlanan bir projede Flow ile tip denetimi yapmak isterseniz bu mantıklı olur.

Artık hazırsınız! Flow hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara da bir göz atmanızı öneririz:

TypeScript

TypeScript, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir yazılım dilidir. JavaScript’in bir üst kümesidir ve kendi derleyicisi vardır. TypeScript tipli bir programlama dili olduğundan, hataları ve sorunları inşa sırasında, uygulamanız canlıya geçmeden çok önce yakalayabilir. React’i TypeScript ile kullanmak hakkında buradan daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

TypeScript’i kullanmak için:

 • TypeScript’i projenize bir bağımlılık olarak eklemeye
 • TypeScript derleyicisi ayarlarını yapmaya
 • Doğru dosya uzantılarını kullanmaya
 • Kullandığınız kütüphaneler için tanımları eklemeye

ihtiyacınız vardır.

Gelin şimdi bunların detaylarına inelim.

TypeScript’i Create React App İle Kullanmak

Create React App TypeScript’i kendiliğinden destekler.

TypeScript kullanan yeni bir proje oluşturmak için, şu komutu çalıştırın:

npx create-react-app my-app --template typescript

Ayrıca, burada anlatıldığı şekilde varolan Create React App projelerinize de ekleyebilirsiniz.

Not:

Eğer Create React app kullanıyorsanız, bu sayfanın geri kalanını geçebilirsiniz. Elle ayarlamayı anlattığı için, Create React App kullanıcıları için geçerli değildir.

TypeScript’i Bir Projeye Eklemek

Her şey bir komutu terminalde çalıştırmayla başlıyor.

Eğer Yarn kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

yarn add --dev typescript

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm install --save-dev typescript

Tebrikler! TypeScript’in en güncel sürümünü projenize yüklediniz. TypeScript’i yüklemek bize tsc komutuna erişim sağlıyor. Ayarlamadan önce, gelin tsc‘yi package.json‘umuzun “scripts” kısmına ekleyelim:

{
 // ...
 "scripts": {
  "build": "tsc",  // ...
 },
 // ...
}

TypeScript Derleyicisini Yapılandırma

Derleyici, biz ona ne yapacağını söyleyene dek, bize çok da yardımcı olamaz. TypeScript’te, bu kurallar tsconfig.json isminde özel bir dosyada tanımlanır. Bu dosyayı oluşturmak için:

Eğer Yarn kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

yarn run tsc --init

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npx tsc --init

Yeni oluşturduğumuz tsconfig.json‘a baktığımızda, derleyiciyi ayarlayabileceğimiz birçok seçenek olduğunu görebilirsiniz. Tüm seçeneklerin detaylı bir açıklaması için, buraya bakınız.

Biz, bu birçok seçenekten rootDir ve outDir‘e bakacağız. Kendinden beklendiği gibi derleyici, typescript dosyalarını javascript dosyalarına dönüştürecek. Ancak biz, kendi kaynak dosyalarımızla üretilmiş dosyaların karışmasını istemiyoruz.

Bunu iki adımda çözeceğiz:

 • İlk olarak, gelin proje yapımızı aşağıdaki şekilde düzenleyelim. Tüm kaynak kodlarımızı src dizinine koyacağız.
├── package.json
├── src
│  └── index.ts
└── tsconfig.json
 • Sonra derleyiciye kaynak kodumuzun nerede olduğunu ve derlenmiş dosyaların nereye gideceğini söyleyeceğiz.
// tsconfig.json

{
 "compilerOptions": {
  // ...
  "rootDir": "src",  "outDir": "build"  // ...
 },
}

Harika! Şimdi inşa betiğimizi çalıştırdığımızda, derleyici üretilen javascript’i build dizinine koyacak. Ayrıca TypeScript React Starter, başlangıç için uygun bir kurallar bütününü size sunuyor.

Genellikle üretilen javascript’i kaynak kontrolünüzde tutmak istemezsiniz. Bu yüzden, build dizininizi .gitignore dosyanıza eklediğinizden emin olun.

Dosya uzantıları

React’te bileşenlerinizi muhtemelen bir .js dosyasına yazıyorsunuzdur. TypeScript’te ise iki dosya uzantımız var:

.ts öntanımlı dosya uzantısıyken, .tsx ise JSX içeren dosyalar için kullanılan özel bir dosya uzantısıdır.

TypeScript’i Çalıştırma

Eğer yukarıdaki yönergeleri takip ettiyseniz, TypeScript’i ilk kez çalıştırabiliyor olmalısınız.

yarn build

Eğer npm kullanıyorsanız, bu komutu çalıştırın:

npm run build

Eğer bir çıktı görmüyorsanız kodunuz başarılı olarak derlenmiş demektir.

Tip Tanımlamaları

Derleyici, diğer paketlerdeki hataları ve ipuçlarını göstermek için beyan dosyalarına ihtiyaç duyar. Beyan dosyası, bir kütüphane hakkındaki tüm tip bilgilerini sağlar. Bu bize javascript kütüphanelerini tıpkı npm gibi kullanma imkanını verir.

Bir kütüphane için beyana ulaşmanın iki yolu vardır:

Demet - Kütüphaneler kendi beyan dosyasını tanımlar. Bu, tüm yapmamız gerekenin yalnızca kütüphaneyi yüklemek olması ve onu anında kullanmamızı sağladığı için bizim için harikadır. Bir kütüphanenin tiplerinin demetli olup olmadığını denetlemek için projenizde bir index.d.ts dosyasının olup olmadığına bakın. Kimi kütüphaneler bunu kendi package.json dosyalarında, typings veya types alanında belirtirler.

DefinitelyTyped - DefinitelyTyped, beyan dosyalarını paketli olarak ulaştırmayan kütüphaneler için kocaman bir beyan deposudur. Beyanlar, kitle kaynaklıdır ve Microsoft ve açık kaynak katkıcılar tarafından yönetilir. Örneğin React kendi beyan dosyasını paketlemez. Bunun yerine onu DefinitelyTyped’dan alabiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu terminale girin:

# yarn
yarn add --dev @types/react

# npm
npm i --save-dev @types/react

Yerel Tanımlamalar Bazen kullanmak istediğiniz kütüphanenin beyanları ne demetli halde sunulur, ne de DefinitelyTyped’ta mevcuttur. Bu durumda yerel bir beyan dosyamız olabilir. Bunun için kaynak dizininizin kökünde declarations.d.ts dosyasını oluşturun. Basit bir beyan dosyası şöyle görünebilir:

declare module 'querystring' {
 export function stringify(val: object): string
 export function parse(val: string): object
}

Şimdi kodlamaya hazırsınız! Size tavsiyemiz, TypeScript hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki kaynaklara bir göz atmanız:

ReScript

ReScript is a typed language that compiles to JavaScript. Some of its core features are guaranteed 100% type coverage, first-class JSX support and dedicated React bindings to allow integration in existing JS / TS React codebases.

You can find more infos on integrating ReScript in your existing JS / React codebase here.

Kotlin

Kotlin, JetBrains tarafından geliştirilmiş statik tipli bir dildir. Hedef platformları arasında JVM, Android, LLVM ve JavaScript bulunur.

JetBrains React topluluğu için özel olarak kimi araçlar geliştirmekte ve bakımlarını yapmaktadır: React bağlamaları ve Create React Kotlin App. Bunlardan ikincisi, Kotlin uygulamalarını hiçbir inşa ayarına ihtiyaç duymadan React ile yazmanıza yardımcı olur.

Diğer Diller

JavaScript’e derlenebilen ve dolayısıyla React’e uyumlu başka statik tipli diller diller de mevcuttur; örneğin elmish-react‘li F#/Fable. Daha fazla bilgi için sitelerini ziyaret edin ve React ile çalışan diğer statik tipli dilleri de bu sayfaya eklemekten çekinmeyin.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle