We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

ReactDOM

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

react-dom uygulamanın en üst seviyesinde, DOM’a özel metotlar sunar ve bu da gerektiğinde React modelinin dışına çıkabilmenizi sağlar.

import * as ReactDOM from 'react-dom';

ES5’i npm ile kullanıyorsanız şöyle yazabilirsiniz:

var ReactDOM = require('react-dom');

react-dom paketi ayrıca istemci ve sunucu uygulamalarına özel modüller sağlar:

Genel Bakış

react-dom paketi şu metodları dışa aktarır:

Bu react-dom metodları de dışa aktarılır, ancak eski olarak kabul edilir:

Not:

React 18’de, hem render hem de hydrate yeni istemci metodları ile değiştirildi. Bu metodlar, uygulamanızın React versiyon 17 kullanıyormuş gibi davranacağı konusunda uyarır. (buradan daha fazla bilgi edinin).

Tarayıcı Desteği

React, tüm modern tarayıcıları destekler, yinede eski versiyonlar için bazı polyfill’ler gereklidir.

Not

ES5 metotlarını desteklemeyen tarayıcıları desteklemiyoruz, ama es5-shim ve es5-sham gibi bazı eklentiler kullanıldığında, uygulamanızın çalıştığını görebilirsiniz. Bu yolu kullanmak sizin takdirinizdir.

Referans

createPortal()

This content is out of date.

Read the new React documentation for createPortal.

createPortal(child, container)

Bir portal oluşturur. Portallar, alt elemanları DOM bileşeninin hiyerarşisi dışında var olan bir DOM düğümüne render etmek için bir yol sağlar.

flushSync()

This content is out of date.

Read the new React documentation for flushSync.

flushSync(callback)

React’i, parametre olarak verilen callback içindeki tüm güncellemeleri senkron olarak çalıştırmaya zorlar. Bu, DOM’un hemen güncellenmesini sağlar.

// Bu state güncellemesini senkronize olmaya zorlayın.
flushSync(() => {
  setCount(count + 1);
});
// Bu noktada, DOM güncellenmiştir.

Not:

flushSync performansa ciddi ölçüde zarar verebilir. Dikkatli kullanın.

flushSync, bekleyen Suspense sınırlarını geçici durumlarını göstermeye zorlayabilir.

flushSync ayrıca bekleyen efektleri çalıştırabilir ve geri dönmeden önce içerdikleri güncellemeleri eşzamanlı olarak uygulayabilir.

flushSync, callback içindeki güncellemeleri uygulamak için gerektiğinde callback dışındaki güncellemeleri de uygulayabilir. Örneğin, bir tıklamadan dolayı bekleyen güncellemeler varsa; React, callback içindeki güncellemeleri uygulamak için önce bunları uygulayabilir.

Eski Referans

render()

This content is out of date.

Read the new React documentation for render.

render(element, container[, callback])

Not:

React versiyon 18 ile birlikte render‘in yerini createRoot aldı. Daha fazla bilgi için createRoot kısmını inceleyebilirsiniz.

Eğer React elemanı container a daha önceden render edildiyse, bu; güncelleme olarak gerçekleşir ve en güncel React elemanını yansıtmak için sadece DOM’u değiştirir.

Eğer isteğe bağlı callback sağlandıysa, bileşen render edildikten ya da güncellendikten sonra çağrılır.

Not:

render() ilettiğiniz konteyner elemanının içeriğini kontrol eder. İlk çağrıldığında, içerisindeki bütün DOM elemanları değiştirilir. Daha sonra yapılan çağrılar, etkili güncellemeler için React’in DOM fark bulma algoritmasını kullanır.

render(), konteyner elemanını değiştirmez (yalnızca konteynerın alt elemanlarını değiştirir). Mevcut alt elemanların üzerine yazmadan varolan bir DOM elemanına, bileşen eklemek mümkün olabilir.

render() halihazırda ReactComponent nesnesinin köküne bir referans dönüyor. Ancak, bu dönüş değerini kullanmak eskidi ve bundan kaçınılmalıdır, çünkü React’in gelecekteki sürümleri, bazı durumlarda bileşenleri eşzamansız olarak sağlayabilir. Kök ReactComponent nesnesine referans gerekiyorsa, tercih edilen çözüm kök elemana bir callback referansı olmalıdır.

Sunucu tarafından render edilen bir konteynerı hidratlamak için render()ın kullanılması artık desteklenmiyor. Bunun yerine hydrateRoot() kullanılmalıdır.

hydrate()

This content is out of date.

Read the new React documentation for hydrate.

hydrate(element, container[, callback])

Not:

React versiyon 18 ile birlikte hydrate‘in yerini hydrateRoot aldı. Daha fazla bilgi için hydrateRoot kısmını inceleyebilirsiniz.

render() ile aynıdır, ancak HTML içeriği ReactDOMServer tarafından render edilen bir konteynırı hidratlamak için kullanılır. React, olaylarını mevcuda eklemeye çalışacaktır.

React, oluşturulan içeriğin sunucu ve istemci taraflarında aynı olmasını bekler. Metin içeriğindeki farklılıkları düzeltebilir, ancak uyumsuzlukları hata olarak görmeli ve düzeltmelisiniz. Geliştirme modunda React, hidrasyon sırasında uyumsuzluklar için uyarır. Uyuşmazlık durumunda, öznitelik farklılıklarının düzeltileceğinin garantisi yoktur. Bu, performans nedenlerinden ötürü önemlidir; çünkü çoğu uygulamada uyumsuzluklar nadirdir ve bu nedenle tüm biçimlendirmeyi doğrulamak çok pahalı olacaktır.

Tek bir elemanın özniteliği veya metin içeriği, sunucu ile istemci arasında kaçınılmaz şekilde farklıysa (örneğin, bir zaman damgası), elemana suppressHydrationWarning = {true} ekleyerek uyarıyı susturabilirsiniz. Sadece bir seviye derinlikte çalışır ve bir kaçınma seçeneği olarak amaçlanmıştır. Fazla kullanılmamalıdır. Metin içeriği olmadığı sürece React düzeltmeye çalışmaz, bu nedenle gelecekteki güncellemelere kadar tutarsız kalabilir.

Kasıtlı olarak sunucuda ve istemcide farklı bir şey render etmeniz gerekirse, iki geçişli bir render yapabilirsiniz. İstemcide farklı bir şey render eden bileşenler, this.state.isClient gibi bir değişkeni okuyabilir; bu değeri componentDidMount()‘da true olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, ilk render, yanlış eşleşmeleri önleyerek sunucu ile aynı içeriği oluşturur, ancak hidrasyondan hemen sonra eş zamanlı olarak ek bir geçiş gerçekleşir. Bu yaklaşımın, bileşenlerinizi yavaşlatacağını unutmayın, çünkü iki kez render olmaları gerekir, bu nedenle dikkatli kullanmalısınız.

Yavaş bağlantılarda kullanıcı deneyimine dikkat etmeyi unutmayınız. JavaScript kodu, ilk HTML renderından önemli ölçüde sonra yüklenebilir; bu nedenle, yalnızca istemci geçişinde farklı bir şey render ederseniz, geçiş yavaş olabilir. Ancak, doğru şekilde çalıştırılırsa, sunucuda uygulamanın bir “kabuğunu” render etmek ve yalnızca istemcideki ekstra görsel parçacıkları göstermek yararlı olabilir. Biçimlendirme uyumsuzluğu sorunları olmadan bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için önceki paragraftaki açıklamaya bakabilirsiniz.


unmountComponentAtNode()

This content is out of date.

Read the new React documentation for unmountComponentAtNode.

unmountComponentAtNode(container)

Not:

React versiyon 18 ile birlikte unmountComponentAtNode‘in yerini root.unmount() aldı. Daha fazla bilgi için createRoot kısmını inceleyebilirsiniz.

DOM’dan yüklenmiş bir React bileşenini kaldırıp, olaylarını ve state’lerini temizleyiniz. Konteynere hiçbir bileşen yüklenmemişse, bu fonksiyonu çağırmak hiçbir şey yapmaz. Bir bileşenin bağlantısı kaldırıldıysa true , kaldırılacak bir bileşen yoksa false döndürür.


findDOMNode()

This content is out of date.

Read the new React documentation for findDOMNode.

Not:

findDOMNode, temeldeki DOM elemanına erişmek için kullanılan bir çıkış kapısıdır. Çoğu durumda, bu çıkış kapısının kullanımı, bileşen soyutlamasını deldiğinden tavsiye edilmez. StrictMode da desteklenmemektedir.

findDOMNode(component)

Bu bileşen DOM’a yüklenmişse, ilgili yerel tarayıcınıza, DOM elemanını döner. Bu yöntem, form alanı değerleri gibi DOM dışındaki değerleri okumak ve DOM ölçümleri yapmak için kullanışlıdır. Çoğu durumda, DOM elemanına bir referans ekleyebilir ve findDOMNode komutunu kullanmaktan kaçınabilirsiniz.

Bir bileşen null veya false olarak render edildiğinde, findDOMNode, null döndürür. Bir bileşen string render ettiğinde, findDOMNode, bu değeri içeren bir metin DOM elemanı döndürür. React 16’dan itibaren, bir bileşen birden fazla alt elemana sahip bir fragment döndürebilir, bu durumda findDOMNode, boş olmayan ilk alt elemana karşılık gelen DOM elemanı döndürür.

Not:

findDOMNode yalnızca yüklenmiş bileşenlerde çalışır (yani, DOM’a yerleştirilmiş bileşenler). Henüz yuklenmemiş bir bileşende bunu çağırmaya çalışırsanız (henüz oluşturulmamış bir bileşende findDOMNode()da render()ı çağırmak gibi) bir istisna atılır.

findDOMNode fonksiyon bileşenlerinde kullanılamaz.


Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle