We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Kendi Hook'unuzu Oluşturun

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Hook’lar React’e 16.8 versiyonu ile henüz yeni eklenmişlerdir. Hook’lar sayesinde state ve diğer React özelliklerini bir sınıf oluşturmadan kullanabilirsiniz.

Kendi hook’unuzu oluşturmak, bileşen kodunuzu tekrar kullanılabilir fonksiyonlar halinde oluşturarak yönetmenizi sağlar.

Effect Hook’unu kullanma yazısında, mesajlaşma uygulamasında bir arkadaşın çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu belirten mesajı görüntüleyen aşağıdaki bileşene değinmiştik:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendStatus(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 if (isOnline === null) {
  return 'Loading...';
 }
 return isOnline ? 'Online' : 'Offline';
}

Şimdi, mesajlaşma uygulamamızın bir kişi listesine sahip olduğunu düşünelim. Kişi listesindeki çevrimiçi olan kullanıcıların isimlerini yeşil renkte render etmek için, üstteki FriendStatus bileşeni ile benzer mantığı FriendListItem bileşenine kopyala/yapıştır yapabiliriz. Fakat bu durum kod tekrarı oluşturduğundan dolayı ideal bir çözüm olmayacaktır:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendListItem(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

FriendStatus ve FriendListItem‘da bulunan bu mantığı daha genel bir hale getirip bileşenler arasında paylaştırabiliriz.

React’te state’li mantığı bileşenler arasında paylaşmak için render props ve higher-order components olmak üzere iki geleneksel yöntem bulunmaktadır. Bunların yerine Hook’ları kullanarak, DOM ağacına yeni bir bileşen eklemeden bu tarz problemleri nasıl çözeceğimize değineceğiz.

Özel bir Hook Oluşturma

Normalde, ortak bir işlevin iki JavaScript fonksiyonu arasında paylaştırılmasını istediğimizde, o işlev için üçüncü bir fonksiyon oluşturabiliyoruz. Bileşenler ve Hook’lar da aslında birer fonksiyon olduklarından dolayı, bu durum onlar için de geçerlidir.

Özel Hook aslında bir JavaScript fonksiyonudur ve adları ”use” ile başlar. Ayrıca diğer Hook’ları da çağırabilirler. Örneğin aşağıda ilk defa oluşturduğumuz özel Hook’umuz bulunuyor:

import { useState, useEffect } from 'react';

function useFriendStatus(friendID) { const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useEffect(() => {
  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Kod mantığını üstteki bileşenlerden aldığı için içerisinde yeni bir şey bulunmuyor. Tıpkı bileşenlerde olduğu gibi, özel Hook’unuzun üst kısmında useState() gibi diğer Hook’ları çağırabilirsiniz.

Bileşenlerin aksine, özel Hook’larda belirli bir fonksiyon imzasının bulunma zorunluluğu yoktur. Hangi değerlerin parametre olarak verileceğine ve Hook’tan neyin geri döndürüleceğine biz karar verebiliriz. Başka bir deyişle, normal fonksiyonlarda yaptığımız gibi Hook’ları kodlayabiliriz. Özel Hook oluştururken tek bir şartbulunuyor: ilk bakışta fonksiyonun bir React Hook olduğunu anlayabilmek için fonksiyon isimlendirmesinin başında use kullanılması gerekiyor. Buna benzer olarak Hook’lar hakkında diğer kurallar için bu dokümanı inceleyebilirsiniz.

useFriendStatus Hook’unun amacı, mesajlaşma uygulamasındaki ilgili arkadaşın durumuna abone olmayı sağlamaktır. Bu nedenle parametre olarak friendID‘yi alır ve kullanıcının çevrimiçi/çevrimdışı durumunu geri döndürür:

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 // ...

 return isOnline;
}

Şimdi özel Hook’umuzu nasıl kullanacağımıza geçelim.

Özel bir Hook’un Kullanımı

Başlangıçtaki amacımız, FriendStatus ve FriendListItem bileşenlerindeki tekrar eden kod mantığını genel bir hale getirmek idi. Çünkü iki bileşen de bir arkadaşın çevrimiçi olma durumundan haberdar olması gerekiyordu.

Bu kod mantığını iki bileşenden çıkararak useFriendStatus hook’unu oluşturduk. Artık aşağıdaki gibi kullanabiliriz:

function FriendStatus(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 if (isOnline === null) {
  return 'Loading...';
 }
 return isOnline ? 'Online' : 'Offline';
}
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Bu kod orijinal örneklerdeki ile aynı şekilde çalışır mı? diye soracak olursanız, evet tam olarak aynı şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Eğer yakından bakarsanız, kod mantığı üzerinde hiçbir değişiklik yapmadığımızı göreceksiniz. Yaptığımız tek şey, iki fonksiyonda da olan kodu, ayrı bir fonksiyona taşımak oldu. Bu nedenle özel olarak yazılan Hook’lar, bir React özelliğinden ziyade, Hook’lardaki tasarımsal mantığı takip ederek oluşturulurlar.

Özel olarak oluşturduğum Hook’u, ”use” ön ekini kullanarak isimlendirmek zorunda mıyım? Zorunda değilsiniz fakat bu şekilde isimlendirmenizi tavsiye ederiz. Eğer bu şekilde isimlendirmezseniz, Hook kurallarının ihlalini otomatik olarak kontrol edemeyiz. Çünkü hangi fonksiyonun kendi içerisinde Hook’lara çağrı yaptığını bilemeyiz.

Aynı Hook’u kullanan iki bileşen, birbirleri arasında state’i de paylaşır mı? Hayır. Özel Hook’lar, state’li mantığı (örneğin, bir abonelik oluşturmak ve bu aboneliğin değerini barındırmak gibi işlemleri) tekrar kullanmak için bir mekanizmadır. Fakat her defasında özel bir Hook kullandığınızda, state ve içerisindeki etkileri tamamen bileşenden izole edilmiştir.

Özel Hook, izole bir state’e nasıl sahip olur? Hook’a yapılan her çağrı, izole state’e sahip olur. Biz useFriendStatus‘u direkt olarak çağırdığımızda, React’in bakış açısıyla useState ve useEffect hook’ları çağrılmış olur. Daha önce de öğrendiğimiz gibi bir bileşen içerisinde useState ve useEffect hook’larını istediğimiz kadar çağırabiliriz ve bunu yaptığımızda iki hook da birbirinden bağımsız olarak çalışacaktır.

İpucu: Bilginin Hook’lar Arasında Aktarılması

Hook’lar birer fonksiyon oldukları için, bilgiyi birbirlerine aktarabiliriz.

Bunu daha iyi açıklamak için, mesajlaşma uygulaması örneğimizdeki diğer bir bileşeni kullanacağız. Bu bileşen, bir mesaj için alıcı seçmeye yarar. Bu sayede seçili olarak işaretlenmiş bir arkadaşın çevrimiçi olup olmadığının görüntülenmesi sağlanır:

const friendList = [
 { id: 1, name: 'Phoebe' },
 { id: 2, name: 'Rachel' },
 { id: 3, name: 'Ross' },
];

function ChatRecipientPicker() {
 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1); const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);
 return (
  <>
   <Circle color={isRecipientOnline ? 'green' : 'red'} />   <select
    value={recipientID}
    onChange={e => setRecipientID(Number(e.target.value))}
   >
    {friendList.map(friend => (
     <option key={friend.id} value={friend.id}>
      {friend.name}
     </option>
    ))}
   </select>
  </>
 );
}

Mevcut seçili arkadaş ID’sini recipientID ismindeki state değşkeninde saklıyoruz ve eğer kullanıcı <select> seçicisinden farklı bir arkadaşı seçerse bu değişkeni güncelliyoruz.

useState Hook’u, recipientID state değişkeninin en güncel değerini bize verdiğinden dolayı, önceden oluşturduğumuz useFriendStatus adındaki özel hook’a bu değeri parametre olarak geçirebiliriz:

 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1);
 const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);

Bu kod, mevcut seçili arkadaşın çevrimiçi olup olmadığını bilmemizi sağlar. Eğer farklı bir arkadaşı seçip recipientID state değişkenini güncellersek, useFriendStatus Hook’u önceden seçili arkadaşın durumunu izlemedeki abonelikten çıkacak ve yeni seçili olan arkadaşın durumu için abone olacaktır.

useHayalGücü()

Daha önce React bileşenlerinde mümkün olmayan paylaşım esnekliğini özel Hook’lar sunmaktadır. Aklınıza gelebilecek bir çok kullanım durumu için özel Hook’lar oluşturabilirsiniz. Bu kullanım durumlarına örnek verecek olursak: form işleme, animasyon, abonelikler, zamanlayıcılar ve şu an aklımıza gelmeyen daha bir çok şey. React’in beraberinde gelen özellikleri kadar kullanımı kolay olacak biçimde kendi Hook’unuzu oluşturabilirsiniz.

Erken aşamalarda hemen soyutlamaya gitmeyiniz. Şu an bir fonksiyon bileşeni birçok işlemi gerçekleştiriyorsa, daha sonra projenizdeki bir fonksiyon bileşeninin ortalama uzunluğu da daha fazla olacaktır. Bu normaldir — hemen kodu Hook’lara ayırma ihtiyacı duymak zorunda değilsiniz. Fakat basit bir arayüz arkasındaki karmaşık mantığın gizlenmesini veya karmaşık bir bileşenin ayrıştırılmasına yardımcı olmasını sağlayacak yerlerde özel Hook oluşturmanızı da tavsiye ederiz.

Örneğin, belirli bir amaç için yazılmış birçok yerel state içeren karmaşık bir bileşene sahip olduğunuzu düşünelim. useState Hook’unun, state güncelleme mantığını merkezi bir hale getirmesi kolay olmayacağından dolayı, Redux reducer olarak yazmayı tercih edebilirsiniz:

function todosReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'add':
   return [...state, {
    text: action.text,
    completed: false
   }];
  // ... other actions ...
  default:
   return state;
 }
}

Reducer’lar, izole bir ortamda test yapmak ve karmaşık güncelleme mekanizmalarını ölçekleyerek oluşturmak için oldukça kullanışlıdır. Bu sayede bir reducer’ı gerektiğinde birden fazla küçük reducer’lara ayırabilirsiniz. Ancak, React’in yerel state’inin kullanımından keyif alıyor ve projenize harici bir kod kütüphanesini eklemek istemiyor da olabilirsiniz.

Peki useReducer Hook’unu, bir reducer ile birlikte bileşenimizin yerel state’ini yönetecek şekilde yazarsak nasıl olur? Basitleştirilmiş versiyonu aşağıdaki gibi olacaktır:

function useReducer(reducer, initialState) {
 const [state, setState] = useState(initialState);

 function dispatch(action) {
  const nextState = reducer(state, action);
  setState(nextState);
 }

 return [state, dispatch];
}

Artık oluşturduğumuz Hook’u bileşenimizde kullanabilir, ve reducer’ın state yönetiminde dümene geçmesini sağlayabiliriz:

function Todos() {
 const [todos, dispatch] = useReducer(todosReducer, []);
 function handleAddClick(text) {
  dispatch({ type: 'add', text });
 }

 // ...
}

Karmaşık bir bileşende, reducer ile yerel state’in yönetim ihtiyacı oldukça yaygındır. Bu nedenle React’e, useReducer Hook’unu varsayılan olarak ekledik. Bunun gibi varsayılan olarak gelen diğer Hook’lar hakkında bilgi için Hooks API başvuru dokümanını inceleyebilirsiniz.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle