We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

React Terimleri Sözlüğü

Tek-sayfalı Uygulama

Tek-sayfalı uygulama, uygulamanın çalışması için gereken tek bir HTML sayfasını ve gerekli tüm varlıkları (JavaScript ve CSS gibi) yükleyen bir uygulamadır. Sayfa veya daha sonraki sayfalar ile ilgili herhangi bir etkileşim sunucuya gidip gelmeye ihtiyaç duymaz, bu da sayfanın yeniden yüklenmediği anlamına gelir.

React’te bir tek-sayfalı uygulama oluşturabilseniz de, bu bir gereksinim değildir. React ayrıca, mevcut web sitelerinin küçük parçalarını ilave etkileşim ile geliştirmek için de kullanılabilir. React’te yazılan kod, sunucuda PHP gibi bir şey tarafından oluşturulan işaretlemeyle veya diğer istemci tarafı kitaplıklarıyla barışçıl bir şekilde bir arada bulunabilir. Aslında, bu tam olarak React’in Facebook’ta kullanım şeklidir.

ES6, ES2015, ES2016, vs.

Bu kısaltmaların tümü, ECMAScript Dil Belirtimi standardının (JavaScript dilinin bir uygulaması) en yeni sürümlerine atıfta bulunur. ES6 sürümü (ES2015 olarak da bilinir) önceki sürümlere birçok ek içerir: ok fonksiyonu, sınıflar, şablon hazırlayıcıları, let veconst ifadeleri. Buradan spesifik versiyonlar hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz.

Derleyiciler

Bir JavaScript derleyicisi JavaScript kodunu alır, dönüştürür ve JavaScript kodunu farklı bir formatta döner. En yaygın kullanım durumu, ES6 sözdizimini alıp, eski tarayıcıların yorumlayabildiği sözdizimine dönüştürmektir. Babel React ile en sık kullanılan derleyicidir.

Paketleyiciler

Paketleyiciler ayrı modüller (genellikle yüzlerce) olarak yazılmış JavaScript ve CSS kodlarını alır ve bunları tarayıcılar için daha iyi optimize edilmiş birkaç dosyada birleştirir. React uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bazı paketleyiciler arasında Webpack ve Browserify bulunur.

Paket Yöneticileri

Paket yöneticileri, projenizdeki bağımlılıkları yönetmenize olanak sağlayan araçlardır. npm ve Yarn React uygulamalarında yaygın olarak kullanılan iki paket yöneticisidir. Her ikisi de aynı npm paket kayıt defteri için istemcilerdir.

CDN

CDN, İçerik Dağıtım Ağı anlamına gelir. CDN’ler, dünya genelinde bir sunucu ağından önbelleğe alınmış statik içerik sağlar.

JSX

JSX, JavaScript için bir sözdizimi uzantısıdır. Bir şablon diline benzer ancak JavaScript’in tam gücüne sahiptir. JSX, “React elemanları” olarak adlandırılan düz JavaScript nesnelerini dönen React.createElement() çağrıları için derlenir. JSX’e temel bir giriş yapmak için buradaki dokümanı inceleyin ve JSX hakkında daha ayrıntılı eğitimlere buradan ulaşın.

React DOM, HTML özellik adları yerine camelCase özellik adlandırma kuralını kullanır. Örneğin, JSX’te tabindex tabIndex olur. class özelliği de JavaScript’e özel bir sözcük olduğu için className olarak yazılır:

<h1 className="hello">My name is Onur!</h1>

Elemanlar

React elemanları React uygulamalarının yapı taşlarıdır. Biri öğeleri daha yaygın olarak bilinen “bileşenler” kavramı ile karıştırabilir. Bir eleman ekranda görmek istediğinizi açıklar. React elemanları değişmezdir.

const element = <h1>Hello, world</h1>;

Genellikle, elemanlar doğrudan kullanılmaz, ancak bileşenlerden döner.

Bileşenler

React bileşenleri, sayfaya bir React öğesi dönen küçük, yeniden kullanılabilir kod parçalarıdır. React bileşeninin en basit sürümü, bir React öğesi dönen düz bir JavaScript fonksiyonudur:

function Welcome(props) {
 return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
}

Bileşenler ayrıca ES6 sınıfları olabilir:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Bileşenler farklı fonksiyonellik parçalarına ayrılabilir ve diğer bileşenlerde kullanılabilir. Bileşenler; diğer bileşenleri, dizileri, string’leri ve sayıları dönebilir. UI’nızın bir kısmı birkaç kez kullanılmışsa (Button, Panel, Avatar) veya kendi başına yeterince karmaşıksa (App, FeedStory, Comment), yeniden kullanılabilir bir bileşen olmak için iyi bir aday olması iyi bir temel kuraldır. Bileşen adları ayrıca her zaman büyük harfle başlamalıdır (<Wrapper/> olmalı, <wrapper/> değil). Bileşenleri render etme ile ilgili daha fazla bilgi için bu dokümana bakabilirsiniz.

props

props, bir React bileşenine ait girdilerdir. Ana bileşenden bir alt bileşene aktarılan verilerdir.

propsın salt okunur olduğunu unutmayın. Hiçbir şekilde değiştirilmemeleri gerekir:

// Yanlış!
props.number = 42;

Kullanıcı girdisine veya bir ağ yanıtına cevap olarak bir değeri değiştirmeniz gerekirse, bunun yerine state kullanın.

props.children

props.children her bileşende mevcuttur. Bir bileşenin açılış ve kapanış etiketleri arasındaki içeriği kapsar. Örneğin:

<Welcome>Hello world!</Welcome>

“Hello world!” string’i “Welcome” bileşenindeki props.childrenda bulunur:

function Welcome(props) {
 return <p>{props.children}</p>;
}

Sınıf olarak tanımlanan bileşenler için this.props.children kullanın:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <p>{this.props.children}</p>;
 }
}

state

Bir bileşen, kendisiyle ilişkili bazı veriler zaman içinde değiştiğinde statee ihtiyaç duyar. Örneğin, bir “Checkbox” bileşeni state’inde isCheckede ihtiyaç duyabilir ve bir NewsFeed bileşeni fetchedPostsu stateinde takip etmek isteyebilir.

state ile props arasındaki en önemli fark, propsın bir üst bileşenden geçirilmesidir, ancak state bileşenin kendisi tarafından yönetilir. Bir bileşen propslarını değiştiremez, ancak stateini değiştirebilir.

Her değişen veri parçası için, state’inde “sahibi” olan tek bir bileşen olmalıdır. İki farklı bileşenin state’lerini senkronize etmeye çalışmayın. Bunun yerine, en yakın paylaşımlı atalarına çıkartın ve her ikisine de props olarak aktarın.

Yaşam Döngüsü Metotları

Yaşam döngüsü metotları, bir bileşenin farklı aşamalarında yürütülen özel fonksiyonelliklerdir. Bileşenin oluşturulması ve DOM’a eklenmesi (monte edilme), bileşenin güncellenmesi, ve bileşenin demonte edilmesi veya DOM’dan silinmesi gibi durumlar için mevcut metotlar vardır.

Kontrollü ve Kontrolsüz Bileşenlerin Farkları

React, form girdilerini yönetmek için iki farklı yaklaşıma sahiptir.

Değeri React tarafından kontrol edilen bir girdi formu elemanına kontrollü bileşen denir. Kullanıcı bir kontrollü bileşene veri girdiğinde bir değişim olay yöneticisi tetiklenir ve kodunuz girdinin geçerli olup olmadığına karar verir (güncellenmiş değerle yeniden render ederek). Eğer yeniden render etmezseniz, form elemanı değişmeden kalacaktır.

Bir kontrolsüz bileşen form elemanlarının React dışında yaptıkları gibi çalışır. Bir kullanıcı bir form alanına veri girdiğinde (bir girdi alanı, açılır menü vb.), güncellenen bilgiler React’in hiçbir şey yapmaya ihtiyacı olmadan yansıtılır. Ancak, bu aynı zamanda alanı belirli bir değere sahip olmaya zorlayamayacağınız anlamına gelir.

Çoğu durumda kontrollü bileşenler kullanmalısınız.

Anahtarlar

Bir “anahtar”, eleman dizileri oluştururken eklemeniz gereken özel bir string özelliğidir. Anahtarlar, React’in hangi öğelerin değiştiğini, eklendiğini veya kaldırıldığını belirlemesine yardımcı olur. Elemanlara stabil bir kimlik kazandırmak için bir dizideki elemanlara anahtarlar verilmelidir.

Anahtarların yalnızca aynı dizideki kardeş elemanlar arasında benzersiz olması gerekir. Tüm uygulama boyunca veya hatta tek bir bileşende bile benzersiz olmaları gerekmez.

Math.random() gibi şeyleri anahtarlara iletmeyin. Anahtarların yeniden render ediciler arasında bir “stabil kimliğe” sahip olması önemlidir, böylece React elemanların ne zaman ekleneceğini, kaldırıldığını veya yeniden sıralandığını belirler. İdeal olarak, anahtarlar post.id gibi verilerinizden gelen benzersiz ve stabil tanımlayıcılara karşılık gelmelidir.

Ref’ler

React herhangi bir bileşene ekleyebileceğiniz özel bir özelliği destekler. ref özelliği, React.createRef() fonksiyonu, callback fonksiyonu veya bir string (eski API’da) tarafından oluşturulan bir nesne olabilir. ref özelliği bir callback fonksiyonu olduğunda, fonksiyon temel DOM öğesini veya sınıf nesnesine (elemanın türüne bağlı olarak) argümanı olarak alır. Bu, DOM elemanına veya bileşen nesnesine doğrudan erişmenize izin verir.

Ref’leri tutumlu bir şekilde kullanın. Eğer kendinizi uygulamanızda sürekli “bir şeyleri gerçekleştirmek” için ref kullanırken buluyorsanız, yukarıdan aşağı veri akışı ile daha aşina olmayı düşünün.

Olaylar

Olayları React elemanlarıyla yönetme, söz dizimsel bazı farklılıklara sahiptir:

 • React olay yöneticileri, küçük harf yerine camelCase kullanılarak adlandırılır.
 • JSX ile bir fonksiyonu string yerine olay yöneticisi olarak iletirsiniz.

Uyumlaştırma

Bir bileşenin prop’ları veya state’i değiştiğinde, React yeni dönen elemanı önceden oluşturulmuş olanla karşılaştırarak gerçek bir DOM güncellemesi gerekip gerekmediğine karar verir. Eşit olmadıklarında, React DOM’ı günceller. Bu sürece “uyumlaştırma” denir.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle